Tenda Cromos de la liga
Inici  |  El meu Compte  |  Condicions de venda  |  AjudaCat  |  Cas
Cistella   0 objecte(s) a la teva Cistella: 0,00 €   Comprar
Estàs a  Inici  |  Condicions de venda
Condicions de venda

Preus

Els preus dels productes exposats a Cromos de la liga inclouen IVA per Espanya excepte Illes Canàries, Ceuta i Melilla per a la resta de les destinacions estan exclosos dels diferents impostos locals. Els preus són els vigents excepte error tipogràfic.

El client podrà sol·licitar un preu especial per volum de compra, per a això haurà de posar-se en contacte amb Cromos de la liga a l'adreça de correu electrònic info@cromosdelaliga.com.

Els preus que apareixen en aquesta web són els preus dels productes per a venda a través d'Internet. Aquests preus poden ser diferents dels preus per a la venda a les botigues "físiques".

Els preus dels productes poden canviar sense previ avís. Cromos de la liga mantindrà els preus de les comandes realitzades el pagament estigués pendent, per un termini de deu dies des de la data de realització de la comanda. Si el client modifica la comanda (seleccionant l'opció "modificar comanda" o "modificar pagament" des del seu historial de comandes) els preus s'actualitzaran amb els actuals en aquest moment.

Acord la condició anterior, les comandes que no han estat pagats tenen un termini de validesa de deu dies. No obstant això, si la comanda caduca, el client podrà tornar a fer una comanda igual que tindrà un nou termini de validesa.

Les ofertes són vàlides mentre apareguin en Cromos de la liga o fins a fi d'existències.

Les fotografies dels productes tenen caràcter orientatiu, ja que poden existir lleugeres variacions en l'aspecte final dels productes sense que aquestes constitueixin un canvi en les prestacions dels mateixos.

Formes de pagament

Com USUARI @TiendaNormal@ declara disposar de plena capacitat per utilitzar targetes de crèdit o realitzar transferències bancàries i que en ambdós casos es pot disposar de fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través de Cromos de la liga.


1. TPV ING Direct

Serà redirigit a la plataforma de cobraments d'ING Direct un cop finalitzi el procés de compra.

Les targetes bancàries acceptades són: Visa i MasterCard. L'import de la comanda es carrega a la targeta de crèdit o dèbit un cop la comanda ha estat confirmat. Amb aquest sistema l'entitat bancària carregarà la comanda en la forma i dates que hagis establert amb ella. En el cas que la TPV (Terminal Punt de Venda) informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda, informant on-line al client d'aquesta anul·lació. Cromos de la liga mai arriba a saber quin és el número de la targeta de crèdit del client ni té cap possibilitat d'emmagatzemar-la per realitzar cobraments posteriors.


Al realitzar la transferència o l'ingrés no oblidi indicar la referència que li facilitarem en finalitzar el procés del carret de la compra, així podrem identificar fàcilment la procedència de l'import.

Els recordem que molts bancs i caixes permeten realitzar transferències bancàries utilitzant Internet (pregunti a la seva sucursal).

Confirmació de comandes i preus

Les dades registrades per Cromos de la liga constitueixen la prova de les transaccions fetes entre @TiendaNormal@ i els compradors. @TiendaNormal@ confirmarà la seva comanda a través de l'enviament d'un correu electrònic.

Els productes romanen en propietat de Cromos de la liga fins al moment en què s'hagi produït el pagament complet de la comanda realitzada. @TiendaNormal@ es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol membre amb el qual tingui un litigi.

Disponibilitat

En cas d'indisponibilitat del producte després d'haver-se realitzat la comanda l'usuari serà informat per correu electrònic d'anul·lació d'aquest.

Arran d'aquesta demanda, la rapidesa de la devolució al compte bancari del client dependrà del tipus de targeta bancària i de les condicions de cada entitat bancària. Aquests terminis de nou es precisen en la clàusula "Lliurament".

Lliurament


1. Correu Certificat

2. Correu certificat internacional

Temps de lliurament: de 5 a 15 dies


La comanda de compra que correspon a la comanda estarà disponible a Cromos de la liga, una vegada que es confirmi el pagament, que podrà visualitzar-se mitjançant l'enllaç: "Les meves Compres", a partir de l'emissió del correu electrònic. Aquesta comanda de compra original inclou les despeses de lliurament i l'IVA (si escau).

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte al client per part del transportista, materialitzat pel sistema de control utilitzat pel transportista. Correspon al destinatari comprovar la comanda en el moment del lliurament i fer llavors totes les reserves i reclamacions que apareguessin justificades, fins i tot té la possibilitat de rebutjar el paquet, si aquest hagués estat obert o si té indicis manifestos de deteriorament.

Les reserves i reclamacions han d'anar dirigides a Cromos de la liga per correu electrònic a l'adreça info@cromosdelaliga.com.

Devolució

Tots els productes venuts podran ser retornats durant 7 dies comptats des de la data de lliurament, d'acord amb les disposicions de la Llei de Comerç Minorista espanyola.

Prèviament, l'usuari haurà d'indicar la seva intenció per correu electrònic. Cromos de la liga contestarà per mitjà d'un altre correu electrònic especificant les instruccions precises per a la devolució del producte. La devolució no podrà tenir lloc en cap cas si els productes subministrats van ser manifestament objecte d'ús.

Totes les despeses d'enviament de devolucions corren per compte del client llevat que el producte tingués un defecte de fabricació.

El reemborsament en el compte del client com a conseqüència d'aquesta devolució, s'efectuarà en el termini de 7 dies a partir de la recepció de les mercaderies per Cromos de la liga.

Els productes imperativament s'han de retornar correctament protegits, en el seu embalatge d'origen, en un perfecte estat (no danyats o embrutats pel client) amb tots els accessoris, instruccions i documentació. Seran enviats al lloc especificat per Cromos de la liga en les instruccions precises per a la devolució del producte enviades mitjançant correu electrònic.

No podran tampoc retornar els paquets als que no consti cap element adjunt que permeti identificar el remitent (núm. de comanda, nom, adreça, ... ).

La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual al preu de compra del producte/s retornat/s. El reemborsament no inclou les possibles despeses de lliurament.

Tota persona que torni el seu producte rebrà un correu electrònic informant de l'import del seu reemborsament.

Garantia

Les garanties i serveis postvenda es regiran pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre que aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. D'acord amb aquesta norma, el venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant del seu de qualsevol falta de conformitat. El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu oa la resolució del contracte.

Responsabilitat

Cromos de la liga no podria considerar-se com responsable de l'incompliment del contracte celebrat en cas de ruptura d'existències o no disponibilitat del producte, força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular, dels serveis postals i mitjans de transport i/o comunicacions, inundació o incendi.

Jurisdicció i llei aplicable

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Cromos de la liga podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Cromos de la liga.

© 2019 Cromos de la liga. Tots els drets reservats
disseny: dommia
Disseny Web
Dommia Solucions Internet
c/ Lepant, 326, Entlo. 1, Desp. 2
08025 - Barcelona
Tel. 902 024 678 | +34 936 241 455
Portfoli visible en: www.dommia.cat